Nasz zespół

Dr Patryk Mielcarz

Okulista

Dr Maria Guzik

Okulista

Dr Hugo Chang

Optometrysta

OKULISTA CZY OPTOMETRYSTA - KTÓRY SPECJALISTA KIEDY?

Okulista to przede wszystkim specjalista w zakresie diagnostyki i leczenia chorób oczu, również zajmuje się doborem okularów korekcyjnych i aplikacją soczewek kontaktowych – to jednak definicja powszechnie znana.

Zacznijmy więc od wyjaśnienia: Kto to jest optometrysta:

optometrysta to autonomiczny, nauczany i regulowany zawód należący do systemu ochrony zdrowia, a osoba wykonująca ten zawód praktykuje w zakresie badania refrakcji i zaopatrzenia w pomoce wzrokowe, a także w zakresie diagnozowania i właściwego postępowania w przypadku chorób oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego” – tyle definicja.

Mówiąc prościej to specjalista w zakresie diagnostyki i kompensowania wad wzroku za pomocą okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych. Zajmuje się również diagnostyką dysfunkcji widzenia obuocznego – powszechnie określane zezem.

Ta definicja jest ogólną dla optometrii na świecie, a szczegółowy zakres czynności określany jest w poszczególnych krajach w zależności od sytuacji prawnej(2).

W gestii optometrysty leży:

 • badanie oczu Pacjentów i przeprowadzanie badań diagnostycznych w celu oceny stanu zdrowia narządu wzroku i określania charakteru oraz zakresu problemów i nieprawidłowości związanych ze wzrokiem;
 • badanie funkcji wzroku z użyciem wyspecjalizowanych instrumentów i sprzętu do pomiaru ostrości wzroku, funkcji dróg wzrokowych, pola widzenia, ruchu gałki ocznej, swobody widzenia i ciśnienia śródgałkowego;
 • wykrywanie, diagnozowanie chorób oczu; konsultowanie się z oftalmologami lub innymi specjalistami ochrony zdrowia lub skierowanie do nich Pacjentów, jeżeli niezbędne jest dodatkowe leczenie;
 • wykrywanie i diagnozowanie zaburzeń ruchu gałki ocznej i wad widzenia dwuocznego oraz planowanie i realizowanie programów leczenia;
 • udzielanie pacjentom porad z zakresu ćwiczenia oczu służącego koordynacji ruchów gałek ocznych i skupieniu wzroku;
 • dobieranie i przepisywanie okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych oraz sprawdzanie urządzeń optycznych pod względem ich sprawności, bezpieczeństwa, wygody stosowania i wpływu na styl życia;
 • udzielanie porad związanych ze stanem narządów wzroku, takich jak: pielęgnacja soczewek kontaktowych, dbałość o wzrok osób starszych, optyka, ergonomia widzenia oraz bezpieczeństwo oczu w miejscu pracy i w sektorze przemysłowym;
 • wykonywanie innych zadań pokrewnych.

Podsumowując, Okulista i Optometrysta to dwa zawody poświęcone w służbie dla zdrowia Twoich oczu. Każdy oczywiście ma swoją nadrzędną specjalizację:

Okulista – specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób oczu

Optometrysta – specjalizuje się w zakresie doboru korekcji okularowej i aplikacji (dopasowania) soczewek kontaktowych

 

W naszych salonach o Twoje oczy dbają następujący specjaliści:

 • Specjalista Konsultant Optyczny – specjalista, który czuwa nad prawidłowym doborem oprawy okularowej i wyborem odpowiednich soczewek pod przepisaną korekcję
 • Specjalista Optyk – specjalista, który czuwa nad prawidłowym wykonaniem przepisanych okularów
 • Specjalista Optometrysta – specjalista w zakresie doboru korekcji okularowej, aplikacji soczewek kontaktowych i wstępnej diagnostyki chorób oczu
 • Specjalista Okulista – specjalista w zakresie diagnostyki i leczenia chorób oczu oraz w zakresie doboru korekcji okularowej i aplikacji soczewek kontaktowych

Optometrysta to tytuł, który uzyskuje się po ukończeniu wyższych studiów o tym kierunku – magisterskich lub podyplomowych. Dyplomy ukończenia kursów refrakcji (dowolnego stopnia) czy też certyfikaty nie upoważniają do używania tego tytułu. Optometrysta a refrakcjonista to nie to samo.

Planując badanie upewnij się, że jesteś umówiony z odpowiednim specjalistą.

Przewiń na górę